Skip to main content
  • Ontdek onze unieke collectie originele en authentieke vondsten, curiosa en rariteiten uit ons verleden

Om eventueel misverstanden te voorkomen vragen wij u voor u gaat bestellen onderstaande algemene voorwaarden,  disclamer en privacyverklaring te lezen

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Onder "De Adelaar" waarvan "antiek-design-vintage.nl"deel van uitmaakt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de V.O.F., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Terneuzen, met KVK-nummer 21008713

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via antiek-design-vintage.nl een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat

1.3 Dag: Kalenderdag

1.3 Internet - Whatsapp - e-mail is een techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten op afstand via de website antiek-design-vintage.nl

2.2 Om een bestelling bij antiek-design-vintage.nl te maken kunt u dat doen via e-mail, telefoon of Whatsapp
2.3 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.5 antiek-design-vintage.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 : Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Zodra de order per e-mail bevestigd wordt hebben de klant en antiek-design-vintage.nl een geldige overeenkomst. Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens en telefoonnummer vermelding worden in behandeling genomen.
3.3 Gereserveerde items worden maximaal 7 dagen vastgehouden. Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 : Persoonsgegevens
4.1 De Adelaar vindt het belangrijk om zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan en zullen daarom ook uw privacy waarborgen en deze niet aan derden verstrekken en worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden
– Versturen van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

– Wanneer noodzakelijk contact met u opnemen via e-mail Whatsapp of telefoon over de bestelling
– Het versturen van onze nieuwsbrief , alleen indien de klant ervoor zelf heeft gekozen en zich hiervoor heeft aangemeld

Artikel 5 : Aanbod
5.1 Antiek-design-vintage.nl verkoopt gebruikte, vintage en antieke artikelen met normale sleet en zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke, originele staat. Deze artikelen hebben de charme van een geleefd product en geeft de sfeer van een bepaald tijdperk weer.  De artikelen verkeren in een redelijke, goede tot zeer goede staat, hierbij zijn gebruikssporen niet uit te sluiten. Dit behoort bij het product. Wij kunnen dus niet elk krasje of deukje in de tekst vernoemen maar zullen zeker duidelijke gebreken en serieuze schade vermelden. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt.
5.2 Informatie, omschrijving , foto’s-afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door antiek-design-vintage.nl met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Antiek-design-vintage.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Antiek-design-vintage.nl passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.3 Antiek-design-vintage.nl verkoopt de verlichting veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels of maatstaven voldoen. Antiek-design-vintage.nl raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. Antiek-design-vintage.nl verkoopt de lamp exclusief gloeilamp.
5.4 De Adelaar probeert de informatie op antiek-design-vintage.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn maar we zijn niet aansprakelijk voor typefouten en vergissingen gemaakt op antiek-design-vintage.nl en kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Adelaar kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke typefout, vergissing of verschrijving bevat.
5.5 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld of aangevraagd. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft.

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door De Adelaar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 De Adelaar blijft eigenaar van de door hem aan de klant verkochte zaken , zolang de klant de koopprijs en hetgeen eventueel meer is verschuldigd , niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan
6.3 Alle aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.
6.4 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Contante betaling bij afhalen van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant)
– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL 91 RABO 039 24 08 910 t.n.v. De Adelaar, onder vermelding van de artikelomschrijving of codenummer. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door De Adelaar.
6.5 De koper en verkoper gaan door de aanbetaling een aan- en verkoopverplichting aan. De aanbetaling wordt altijd terug betaald indien de verkoper door onvoorziene omstandigheden (b.v. schade of diefstal) niet tot verkoop kan overgaan
6.6 Het product wordt pas verstuurd zodra het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven. Zodra een artikel besteld is, wordt dit vermeld als “ gereserveerd”. Indien 7 dagen na bestelling de betaling niet binnen is, wordt het artikel weer in de verkoop gedaan.
6.7 De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaak aan derden af te staan, of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimte waarin zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom alsmede eventuele rente en terecht gemaakte en gevorderde kosten, volledig zijn voldaan
6.8 Antiek-design-vintage.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.9 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 7 : Verzendkosten
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens Post NL. Grotere stukken kunnen verzonden worden met DHL DPD of Fedex. Tarieven kunnen worden aangevraagd via het contactformulier van Antiek-design-vintage.nl of via e-mail
7.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van de grootte en gewicht een ander tarief berekend. Tarieven kunnen worden aangevraagd via het contactformulier van Antiek-design-vintage.nl of via e-mail
7.3 Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.
7.4 Verzendkosten zijn voor eigen rekening
7.5 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
7.6 Hoewel we de artikelen zorgvuldig zullen verpakken, dragen we geen verantwoordelijkheid voor de verzending. Antiek-design-vintage.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die kunnen voortvloeien uit het kopen, vervoeren, verzenden, gebruiken of opnieuw verkopen van items die zijn gekocht bij Antiek-design-vintage.nl

Artikel 8 : Ophalen of levering
8.1 Ophalen van de goederen kan alleen op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met De Adelaar. Zeker in het geval van breekbare artikelen verdient afhalen de voorkeur!
8.2 Bij afhalen van uw artikel, wordt het artikel contant betaald, of is het totaalbedrag al overgemaakt. Pinnen kan niet bij ons, het dichtsbijzijnd pin apparaat vindt u in op 10 minuten rij afstand in Axel bij de Albert Heijn , Szydlowskiplein 20-22, 4571 EW Axel
8.2 De Adelaar levert in eerste instantie alleen binnen Europa. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.3 De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is Antiek-design-vintage.nl hiervoor niet aansprakelijk.
8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd Antiek-design-vintage.nl de bestelling binnen zeven werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nooit als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ons kenbaar heeft gemaakt

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom in verband met de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Artikelen die aan huis geleverd zijn kunnen nemen we niet retour en kunnen niet geruild worden. We vragen je daarom jouw bestelling bij levering te controleren of deze aan je verwachting voldoet

Artikel 10: Herroepingsrecht 

Retour

10.1 Indien gewenst kan een artikel welke per post verzonden is retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst aan ons gemeld worden via een e-mail binnen 7 dagen, altijd in overleg met ons en met een gegronde reden. Na deze tijd vervalt dit recht.  Een gegronde reden is dus niet als de afmeting te groot of te klein blijkt te zijn, de afmetingen zijn duidelijk bij het artikel vermeld dus controleer dit altijd goed. We geven helaas geen geld retour maar u kunt het artikel ruilen voor iets anders of u krijgt een tegoedbon. Retour sturen kan binnen 14 dagen na aankoop of ontvangen van het artikel,  na deze tijd vervalt dit recht en alleen als het artikel in exact dezelfde conditie en staat is als bij de verkoop. U dient ervoor te zorgen dat het artikel onbeschadigd wordt teruggestuurd. Het artikel moet daarom goed en zorgvuldig verpakt worden, liefst in de originele verpakking om eventuele breuk en andere beschadigingen tijdens het transport tegen te gaan. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of ophalen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.

10.2 Artikelen met kortingen of op een andere manier in prijs verlaagd, kunnen niet retour genomen worden of geruild worden

10.3 De Adelaar behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het beschadigd aan ons word geretourneerd of het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

10.4  Artikelen die aan huis geleverd zijn kunnen nemen we niet retour en kunnen niet geruild worden. We vragen u daarom uw bestelling bij levering zo nodig uit te pakken en te controleren of deze aan uw verwachting voldoet

10.5 Het recht om een product terug te sturen geldt niet voor aankopen van buiten Europa, mits anders overeengekomen.

Annuleren

10.6 U kunt uw bestelling altijd binnen 7 dagen annuleren zolang deze nog niet betaald of verstuurd is. Stuur ons in dat geval een mail met als onderwerp “annuleren bestelling”.
10.7 Vermeld in uw e-mail het artikelnummer(s) en uw naam.
10.8 Indien uw bestelling al wel betaald is, maar nog niet is verstuurd en u wilt deze annuleren, dan brengen we administratiekosten (€ 10,00) in rekening en zullen we het volledige aankoopbedrag minus € 10,00 binnen 10 dagen terugstorten.
10.9 Is de bestelling al wel verstuurd en u wilt deze annuleren, dan valt het onder de regeling “retourneren”.
10.10 Wanneer we na de betalingstermijn van 7 dagen na uw bestelling nog geen betaling hebben ontvangen, beschouwen we de bestelling als geannuleerd. Toch stellen we het op prijs om zo snel mogelijk per mail bericht van u te krijgen, zodat wij de artikelen zo snel mogelijk weer te koop aan kunnen bieden.
10.11 Wordt het desbetreffende artikel niet opgehaald op het overeengekomen tijdstip en is er verder geen overleg geweest over een ander tijdstip, dan behoudt De Adelaar zich het recht om een jaar na datum het artikel opnieuw aan te bieden. Het aanbetaalde bedrag wordt niet terugbetaald  

Artikel 11 : Schadevergoeding

11.1 Als klant met eventueel uw voertuig betreed u ons terrein en gebouwen aan de Boekweitstraat 10, 4574 RJ op eigen risico. 
11.2 De Adelaar kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.
11.3 De Adelaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor De Adelaar niet te voorzien gebrek.
 

Artikel 12 : Overmacht

12.1 De Adelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verzenden, bezorgen en de uitvoering van bestellingen van onze artikelen
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die te wijten is aan overmacht of schuld, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 : Intellectueel eigendom
13.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen of foto’s , mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij De Adelaar. Foto’s, afbeeldingen van De Adelaar mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en alle overeenkomsten tussen De Adelaar en de klant, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Nieuwsbrief

Social Media

facebookpinterestinstagram

Contact

De Adelaar
Boekweitstraat 10
4574 RJ Zuiddorpe Nederland
M: +31(0)650211550
T: +31(0)115823011
E: shop@antiek-design-vintage.nl